Meny
10 års färggaranti! Full returrätt om du ej är nöjd. Gilla oss på Facebook!

Din kundvagn är tom.

Sekretesspolicy

Denna policy gäller från och med den 25 maj 2018 och ersätter tidigare version.

Sekretesspolicyn beskriver hur vi samlar in, använder, sparar, lämnar ut och skyddar dina personuppgifter, samt varför och i vilket syfte.

Genom att använda den här webbplatsen godkänner du att Vävnamn-Snabbtjänst AB (”Vävnamn”) behandlar dina personliga uppgifter i enlighet med sin sekretesspolicy.

Vävnamn respekterar sekretessen för personliga uppgifter som uppges online och vi är mycket medvetna om behovet av lämpligt skydd och säker hantering av de personuppgifter vi tar emot.

 

Personliga uppgifter

Personliga uppgifter är information som kan användas för att identifiera en person inklusive, men inte begränsat till, personens för- och efternamn, ålder, kön, hemadress eller annan fysisk adress, e-postadress eller annan kontaktinformation, oavsett om det gäller personens hemadress eller adress till arbetsplatsen.

 

Personliga uppgifter som Vävnamn samlar in och hanterar

Generellt sett kan du få tillgång till den här webbplatsen utan att berätta för oss vem du är eller delge några personliga uppgifter om dig själv.

Men Vävnamn behöver dock vissa personliga uppgifter för att kunna göra affärer med dig och för att kunna tillhandahålla nyheter och andra tjänster. Vävnamn samlar in och hanterar information om dig när du:

  • lämnar uppgifter i samband med att du skapar eller ändrar uppgifterna för ditt användarkonto

  • betalar ett köp

  • skickar en fråga eller ett klagomål till oss eller ger oss återkoppling

  • lämnar ut ytterligare personliga uppgifter till oss via webbplatsen eller på annat sätt.

Vävnamn samlar endast in de personliga uppgifter som är nödvändiga (t.ex. e-postadress eller hemadress) för den produkt som kunden efterfrågar. Registrering av personliga uppgifter och information som leder till en person behövs för att kunna analysera hur våra användare använder Vävnamns webbplats via Google Analytics.

Vävnamn samlar inte in uppgifter om sina kunder som vidarebefordras till tredje part. Vi behåller inte heller information om betalning, t.ex. kontonummer eller kortnummer etc.

 

Vem får ta del av personliga uppgifter som uppges?

Personliga uppgifter som anges på vavnamn.se vidarebefordras endast till

  • företagets interna avdelningar

  • utvalda och betrodda tredje parter som behöver använda dina personliga uppgifter för att leverera varor som du har beställt

Vi kommer aldrig sälja eller hyra ut dina uppgifter till tredje part.

I enlighet med gällande lagstiftning vidarebefordrar Vävnamn endast personliga uppgifter till andra, så som missbruksregister, om kunden i fråga missbrukar eller utövar bedrägeri gentemot Vävnamn.

För att utveckla och förbättra vavnamn.se för vi statistik över hur våra kunder använder webbplatsen. Statistiken används endast i sammanfattad form för att bland annat se vilka sidor och webbläsare som våra kunder föredrar. Vävnamn använder Google Analytics för att samla in statistik.

Bortsett från ovanstående fall tillhandahåller inte Vävnamn information om en kunds användning av tjänster på vavnamn.se.

 

Lagring av personliga uppgifter

Personliga uppgifter lagras på företagets server och på av företaget hyrda servers, så kallade molntjänster. Vissa personliga uppgifter hanteras av tredje parter som lagrar och hanterar personliga uppgifter för Vävnamns räkning, i enlighet med denna sekretesspolicy och gällande lagstiftning om skydd av personuppgifter. Vi lagrar endast personliga uppgifter så länge det behövs med avseende på ovanstående villkor.

 

Hur länge sparas mina personuppgifter?

Om du samtyckt till att vara kund hos Vävnamn sparas dina uppgifter så länge det är nödvändigt utifrån krav i lag eller för att fullgöra Vävnamns åtaganden gentemot dig, t.ex. för att uppfylla leverans och garantiåtaganden.

Dina uppgifter sparas oavsett aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande personuppgiftslagstiftning.

 

Tillgång till information

Du har rätt att få tillgång till de kategorier av personuppgifter vi bearbetar som gäller dig – via ett registerutdrag. Registerutdrag är kostnadsfritt vid ett tillfälle om året, önskar du ett Registerutdrag fler gånger under ett och samma år tar vi ut en administrativ avgift på 395 kr per tillfälle. Om du vill få en kopia av dessa ska du skriva till oss på GDPR@vavnamn.se.

 

Cookies

Utöver den information som du uppger vid ett köp, när du anmäler dig till nyhetsbrevet eller i samband med andra tjänster, använder webbplatsen cookies.

Om du önskar läsa mer specifikt om tekniken och vår användning av den på våra webbplatser och i våra tjänster, program och verktyg, se här.

 

Om annonsservrar

Vävnamn ingår regelbundet avtal eller samarbete med annonsföretag vilket gör att cookies placeras på kundens enhet när han eller hon klickar på en annons. Detta för att registrera användningen av annonsen i fråga.

 

Kontakt, ändring och uppdatering av sekretesspolicyn

Vävnamn strävar efter att kontinuerligt uppfylla kraven för skydd av personliga uppgifter. Om du har frågor om eller kommentarer gällande vår sekretesspolicy eller om hur vi använder dina personliga uppgifter är du välkommen att kontakta oss på GDPR@vavnamn.se.

  Laddar...